Číslo 10/ 2015

Na Třeboňsku začínají jarní výlovy

Třeboňští rybáři mají letos naplánováno, že „sloví“ 1700 metráků ryb. Už dnes (9. 3.) začíná výlov rybníku Koclířov na Lomnicku, který bude letos na jaře jediný s tržní rybou. Výlov Koclířova potrvá až do pátku.Rybáři z Třeboně mají však políčeno na ryby ve stovce dalších malých rybníků. Jedná se o rybníky do pěti hektarů a slovená násada se pak rozváží do dalších rybníků.I když mnohé letošní zima potěšila svým mírnějším průběhem, rybářům příliš radosti nenadělala. Podle nich si ryba moc neodpočinula, na rybnících byl ruch a ryby rychleji spotřebovávaly nashromážděné zásoby energie, která jim může na jaře chybět. Proto by přivítali mnohem více dní se zamrzlými hladinami rybníků.Do práce se pustí i Kardašovořečičtí rybáři, kteří zatáhnou sítě v rybníku Mutina.

Neznámá látka zamořila potok a dva rybníky

Podruhé během krátké doby vyjížděli profesionální hasiči z Klatovska spolu s pracovníky odboru životního prostředí klatovské radnice do terénu kvůli úniku neznámých látek do vodního toku. „Netypické zbarvení vody jsme zjistili v Korytském potoce i jeho přítocích a také v rybnících v Bezděkově a v Korytech. Na místě se odebraly vzorky a první rozbory ukázaly, že obsah kyslíku ve vodě byl v normě, stejně jako pH. Zjištěn nebyl ani žádný úhyn ryb,“ řekla Klatovskému deníku vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Jana Michálková a dodala, že kontaminaci vody pravděpodobně způsobily saponáty. Není ale vyloučeno, že na vině jsou přírodní látky, tzv. saponiny. To vše by měly odhalit další rozbory. Koncem února museli hasiči po několik dnů bojovat s únikem ropných látek do řeky Úslavy v Plánici. Ani tam naštěstí ryby neuhynuly.

MZe spustilo aplikaci protipovodňových opatření

Novou vizuální webovou aplikaci, která umožní snadno vyhledat informace o 379 protipovodňových opatřeních vybudovaných v ČR v rámci II. etapy programu Prevence před povodněmi, zpřístupnilo na svých stránkách Ministerstvo zemědělství.

Mořský svět v Praze má nově medúzy

Mořský svět představil v posledních dnech novou atrakci, unikátní nádrž s medúzami. Akvárium je zakomponováno v prostorové tvorbě, která znázorňuje kresbu pre­nautiluse na motivy Jules Verna a díla 20 000 mil pod mořem. Do ponorky Nautilus je umístěno kruhové akvárium, které připomíná průhled do ponorky. Uvedené akvárium obývají krásné medúzy měsíční, které jsou prosvíceny speciálním LED osvětlením, díky čemuž vyniknou v celé své kráse. Medúza měsíční patří do rodu žahavců. Tento křehký živočich je náchylný na jakékoliv změny, a proto chov medúz předpokládá výbornou kvalitu vody bez jakéhokoliv obsahu amoniaku a dusičnanů. Výživa medúz v akváriích je možná pouze s použitím živých nauplií žabronožky.ZOO Mořský svět je stálá výstava mořských živočichů, kde na jednom místě můžete obdivovat žraloky, rejnoky, murény, perutýny a spoustu dalších známých i nevšedních mořských živočichů.


Dny otevřených dveří na Povodích

Blíží se Světový den vody a řada vodních děl a pracovišť připravuje dny otevřených dveří.Povodí Vltavy pořádá Den otevřených dveří v sobotu 21. 3. 2015 v závodě Berounka v Plzni (Denisovo nábřeží 14). Seznámíte se s moderní vodohospodářskou laboratoří, budete mít možnost získat slevu na rozbor pitné nebo odpadní vody, bude připravený dětský kroužek, přednášky a další. Ve 14 hod. proběhne losování o tři zkrácené rozbory pitné vody zdarma. V tento den se uskuteční i exkurze na vodní nádrž Hracholusky, sraz na hrázi je vždy v 10.00, 11.00 a ve 12 hodin.

I Povodí Labe otevře pro veřejnost svá pracoviště:
VD Pařížov – 21. 3. 2015, 9.00 – 15.00 hod. (prohlídka začíná každou celou hodinu)
VD Pardubice – 21. – 22. 3. 2015, 9.00 – 15.00 hod.
VD Poděbrady – 21. – 22. 3. 2015, 9.00 – 15.00 hod.
VD Dolní Beřkovice – 21. 3. 2015, 9.00 – 15.00 hod.
VD Roudnic e nad Labem – 21. 3. 2015, 9.00 – 15.00 hod.
VD Střekov – 21. 3. 2015, 9.00 – 15.00 hod.
VD Pastviny – 25. 4. 2015, 9.00 – 14.00 hod.
MVE Rudolfov – 2. 5. 2015, 9.00 – 15.00 hod.
VD Les Království – 16. 5. 2015, 9.00 – 15.00 hod.

Povodí Odry pořádá Den otevřených dveří 21. 3. 2015 v době 9.00 – 15.00 (poslední vstup ve 14.30) na vodních dílech Slezská Harta, Morávka, Žermanice, Kružberk a na vodohospodářském dispečinku a laboratořích v Ostravě (ul. Varenská 49).


Středočeská Rybářská stráž má nově razítka

Členové Rybářské stráže (RS) ve středních Čechách mají nově razítka. Bylo jimi vybavenou 67 ze 103 místních organizací v rámci Středočeského územního svazu (SÚS).Důvodem této novinky byla špatná čitelnost a průkaznost záznamů Rybářských stráží, kterými se podepisují při realizaci kontrol. Doposud totiž strážní zapisovali číslo odznaku a stav kontroly ručně, což nebylo ideální.„Pro zlepšení čitelnosti a zjednodušení života stráží jsme zástupcům organizací na hospodářském vyrovnání v roce 2014 nabídli razítka, na kterých je nápis RS a číslo odznaku kontrolujícího,“ uvedl jednatel SÚS Pavel Horáček.Nabídky využilo 67 ze 103 místních organizací, pět organizací již používá razítka vlastní a zbývající MO, zejména ty nejmenší a hospodařící samostatně, hodlají řešit zápisy kontrol RS vlastním způsobem.Je tak velice pravděpodobné, že se lovící při prvních jarních vycházkách s těmito razítky ve svých úlovkových lístcích, po kontrole RS, seznámí.„Při počtu 670 razítek, kterými byli vybaveni strážní, se jedná o pravděpodobnost téměř hraničící s jistotou,“ dodává jednatel.
Při kontrole však nestačí pouze otisknout razítko, strážní rukou dopíší stav kontroly, např. bez závad.Cena razítka i s dodáním činila 166 korun a z rozpočtu sdruženého rybolovu je hradí SÚS, menší měrou se podílejí místní organizace. Ty ve sdruženém rybolovu zaplatí 30,- Kč/ks, samostatně hospodařící pak celou částkou.

Jordán by měla čistit srážecí stanice fosforu

Kvůli fosforu, který do táborské údolní nádrže Jordán přitéká zejména z komunálních odpadních vod a dostává se tam i z průsaků z obhospodařovaných polí a z chovů hospodářských zvířat, chce radnice vybudovat srážecí stanici fosforu. Zatím není jasné, kde by byla umístěna, zda by byla na samém přítoku do Jordánu, nebo třeba na Malém Jordánu, tedy rybníku nad nádrží.Srážecí stanice vyjde na jeden až dva miliony korun. Voda přes ni protéká, ve filtrech se pak zadržuje fosfor.Odborníci na kvalitu vody, biologové, hydrologové i vodohospodáři, kteří nyní sedí v komisi Tábora, jež řeší právě kvalitu vody, přitom navrhují, aby Tábor odkoupil právě i Malý Jordán. Ten dnes patří rybářům ze společnosti Esox. Tím by mohl manipulovat s průtokem přes tuto srážecí stanici a ve finále pak zadržet 80 až 90 procent fosforu, který do nádrže teče. Rybáři jej už dvakrát Táboru nabízeli, na ceně se s nimi však město nedohodlo.

Rybářské závody v březnu 2015

Pohár Rachyně
Datum: 21. 3. 2015
Místo: pstruhový revír Píště v k.ú. Rachyně
Startovné: 300,- Kč
Info: přihlášky do 12. 3., emailu: j@email.cz , tel.: 607 741 878
Pořadatel:  ČRS Středočeský územní svaz, MO Český Šternberk

6. rybářské závody Dymokury
Datum: 28. 3. 2015
Místo: Štítarský potok 2 – revír se nachází ve směru z Poděbrad na Jičín po silnici č. 32. Za obcí Činěves zhruba po 1,5 km odbočka doleva směr Dymokury/Záhornice. Revír je cca 50 m od této komunikace. Hlavní rozpoznávací znak tohoto revíru je místní rybářská dřevěnka, která se nachází hned u silnice č. 32. GPS: 50°14’45.435″N, 15°12’58.864″E
Startovné: 300,- Kč
Info: p. Dobiáš st. – tel. 607 828 212
Pořadatel:  ČRS MO Dymokury

7. ročník rybářských závodů na Grádě
Datum: 28. 3. 2015
Místo: Grádo 
Startovné: ?
Info: http://www.rybaricelakovice.cz/akce/zavody/
Pořadatel:  ČRS MO Čelákovice

Tradiční rybářské závody mládeže od 15 let a dospělých
Datum: 29. 3. 2015
Místo: Markovice
Startovné: 250,- Kč
Info: p. Vagenknecht 725 894 308, p. Konopásek 731 586 209
Pořadatel:  ČRS MO Chrudim 2
 

 

FOX

 

solano brýle nové

baner peněženky

banner polštáře