Číslo 11/ 2015

Žatečtí nasadili 30 000 ks plůdku pstruha

Žatečtí rybáři vysazovali v březnu plůdek pstruha na Liboci. Na 30 000 malých pstroužků putovalo do úseku dlouhého asi 9 km. Jedná se o chovný revír, kde je zakázán rybolov.Až pstruzi vyrostou, budou přesunuti do Ohře mezi Nechranicemi a Žatcem, kde už bude možné je lovit.

Rada ČRS bude zkoumat sportovní rybolov a spokojenost rybářů

Na svém pravidelném zasedání Rada ČRS vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zpracovatele socioekonomické studie sportovního rybolovu, kterým se na základě nejnižší nabídkové ceny stala Mendelova univerzita v Brně. Jde o pokračování obdobných materiálů z let 2003 a 2009, které poskytují vždy s odstupem 6 let řadu zajímavých a dále využitelných údajů a informací o struktuře členské základy ČRS a MRS a názorech rybářů na různé aspekty lovu ryb na udici, legislativu, ale například i o výdajích na provozování rybolovu.
Studie je zpracována z výsledků dotazníkové akce (minule 6 966 respondentů), takže pracuje s dostatečně reprezentativním vzorkem rybářů. Je společně financována Českým rybářským svazem a Moravským rybářským svazem.Rada dále schválila úplnou verzi novely Jednacího řádu ČRS, který bude nejpozději od 18. 3. 2015 (po dokončení jazykové korektury) k dispozici na www.rybsvaz.cz.V dalším bodu programu akceptovala Rada předložené termínové kalendáře sportovních akcí v rybolovné technice a lovu ryb udicí na rok 2015 (od 16. 3. 2015 rovněž k nahlédnutí na www.rybsvaz.cz).Členové Rady byli informování o provedení zápisu změny názvu spolku (doplnění zkratky z.s., tzn. zapsaný spolek) u všech územních svazů a 249 místních organizací ČRS.  U zbývajících MO ČRS bude návrh na zápis podán po doručení dokladů o sídle spolku.Rada dále jmenovala předsedy některých sportovních odborů a odboru mládeže, kterými se stali Radek Zahrádka (LRU plavaná), Petr Bromovský (LRU plavaná, sekce feeder), MUDr. Josef Doležal (RT) a Jiří Marek (mládež).


Vodní svět by měl ukázat Lipno pod hladinou

Se zajímavými a originálními plány přicházejí Frymburští, kteří chtějí vybudovat podvodní svět. To znamená, že v unikátním projektu, který údajně v Evropě nemá obdoby, ukážou, jak vypadá svět pod hladinou lipenského jezera, po němž rekreanti plují, koupou se v něm nebo z něho tahají ryby. Ale o tom, co jezero obsahuje a jak to v něm chodí, vědí pramálo.


Lesy ČR odstranily beton z Černého potoka, nasadí pstruhy

Beton nahradily horské balvany a v tůních na přítocích Černého potoka v Jizerských horách se zase drží voda. Nejen to je výsledkem revitalizačního projektu, který v loňském roce dokončil státní podnik Lesy ČR. Stavba přišla na 4,6 milionů korun bez DPH, 3,8 milionů korun bez DPH přispěla Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.„V 80. letech byla na přítocích Černého potoka, tak jako na mnoha jiných místech v České republice, provedena nešetrná meliorace. Šest set sedmdesát metrů hlavního přítoku tehdy pokryl kámen zalitý do betonu. Postupně tak mizelo rašeliniště a voda z koryta rychle odtékala. Z přítoků Černého potoka se tak stala hladová voda bez života,“ popsal Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků oblasti povodí Labe, původní stav potoka.Ten se začal měnit v říjnu 2012, práce pokračovaly až do loňského června. „Řešili jsme systém celé soustavy odvodňovacích kanálů na více než sto dvaceti hektarech,“ pokračoval Tomáš Sajdl. Revitalizace se týkala osmi vytipovaných lokalit. Betonový meliorační kanál se proměnil v téměř přírodní horský potok. „Kameny jsme posbírali v okolí. Na dalším odvodňovacím příkopu bylo postaveno pět příčných dřevěných hrází, které zpomalují odtok vody z rašelinných partií Jizerských hor. V místě se tak opět tvoří rašelina,“ uvedl Sajdl.V rámci projektu byla vybudována i malá vodní nádrž. V nejhlubším místě dosahuje 1,65 metrů. Plní ekologickou i krajinotvornou funkci, slouží ale také jako protipožární zdroj vody pro lesní porosty. „V květnu vysadíme do Černého potoka dvouleté pstruhy,“ doplnil Sajdl.

Den otevřených dveří Povodí Moravy

Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody se koná v sobotu 21. března od 9.00 hodin. Návštěvníkům bude k dispozici průvodce, který zajistí průběh prohlídky a odborný výklad o historii a technických parametrech přehrady. Zájemci budou moci nahlédnout i do vnitřních prostor vodních děl.


V Jordáně plaval sumec s míčem v puse

Neuvěřitelný příběh, který jsme objevili na facebookovém profilu města Tábor. Příhoda se stála ve zdejším Jordáně, kdy se místnímu obyvateli při procházce kolem nádrže zdálo divné, jakým způsobem na hladině poskakuje dětský míč. Když se podíval blíže, uviděl sumce, který se marně pokoušel spolknout dětský míč, jenž mu uvízl v puse.

 

FOX

 

solano brýle nové

baner peněženky

banner polštáře