Číslo 9/ 2015


V Benátkách obnovují slepé rameno Jizery

Jednou z největší akcí, do níž se město Benátky nad Jizerou pustilo a dosud má pomyslný status probíhající investice, je revitalizace slepého ramena Jizery. „Po vybagrování by měly už začít práce na ladění profilu koryta a s příchodem jara by měla přibýt i zeleň,“ popsal Deníku současný stav Jaroslav Král s tím, že stavbaři musí vytěžit a nákladními auty odvozit zhruba 33 kubíků zeminy.Po skončení revitalizace slepého ramena, které naváže na stávající již hotová protipovodňová opatření, se zvýší průtok vody, což bude mít zásadní význam při dvouletých a tříletých vodách. V přilehlém okolí pak vznikne relaxační oblast.„Vytvoříme zde v podstatě vnitřní pruh kultivované zeleně, který povede přes Olšinu, rekreační zónu City Park, přes zámecký park a přes Remízek,“ naznačil další směr Jaroslav Král.Z odtěženého štěrkopísku vyroste přírodní protihlukový val na břehu proti Urbanovce, který ocení zejména obyvatelé Kbela. Obnovené koryto přiláká také rybáře, kteří zde budou moci využívat tůně. Investice spolkne třicet milionů.


Užívání dálkově ovládaných zavážecích lodiček

Ustanovení „Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu“ o zákazu zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech ČRS SÚS, vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel, je ustanovení platné od 1. 1. 2015 a vztahuje se pouze na plavidla sloužící pro plavbu osob (rybářské pramice apod.), ze kterých je lov ryb povolen.Zavážecí lodičky na dálkové ovládání a jiné „pomůcky“ nebo technické prostředky k manipulaci s nástrahou nebo návnadou uvedené ustanovení neupravuje, tudíž jejich užití na revírech ČRS SÚS není plošně bližšími podmínkami výkonu rybářského práva zakázáno.Není vyloučeno, že v budoucnu bude užití některých těchto prostředků na konkrétních revírech nebo jejich částech upraveno. Proto je nezbytné se vždy před zahájením lovu na vybraném revíru seznámit s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

Žáci mají novou, ojedinělou učebnu

Budoucí rybáři a vodohospodáři budou lépe připraveni na povodně, ale i období sucha. Na Střední škole rybářské a vodohospodářské v Třeboni byla za podpory ROP Jihozápad vybudována za 3,7 milionu korun unikátní specializovaná učebna hydrologie, hydrauliky, revitalizace vodotečí a vodních staveb. „V nové učebně je vybavení, které nemá žádná jiná škola v Jihočeském kraji. Jsou zde simulátory, na kterých se žáci učí pracovat s vodními toky v nejrůznějších situacích. Například při extrémních situacích – povodních a suchu,“ uvedl Aleš Vondrka, zástupce ředitele.V učebně je tak například vybavení pro fyzikální simulaci tvorby odtoku z povodí, unášení sedimentů a pohybu vody v přírodních a upravených korytech vodních toků. Žáci se naučí používat technologie, které se v praxi používají pro prevenci povodní a zadržení vody v krajině, sledování jakosti vody či zaměřování vodních děl. Součástí vybavení tohoto unikátního pracoviště je i sestava pro sběr a vyhodnocení geodetických dat, tak aby žáci byli seznámeni i problematikou vzniku map a podélných a příčných profilů využívaných ve vodohospodářské praxi.Učebna bude sloužit žákům maturitního oboru Vodohospodář a učebního oboru Rybář včetně nástavbového studia Rybářství. Čtyřletý maturitní obor Vodohospodář je výjimečný a svým zaměřením jediný v České republice. Žáci tohoto oboru se učí ovládat hospodaření na vodních plochách, prevenci znečištění a likvidaci havárií, výstavbu a opravu malých vodních nádrží, protipovodňová opatření a zadržení vody v krajině.

Recyklovat vodu pro největšího chovatele lososů bude Veolie

Největší světový chovatel lososů, norská společnost Marine Harvest, uzavřel s Veolií smlouvu o projektové přípravě a výstavbě tří zařízení na recyklaci odpadních vod, jež budou patřit mezi největší a nejmodernější svého druhu.Portál Naše voda o tom informovala ředitelka komunikace Veolia voda ČR Marcela Dvořáková.Jakožto provozovatel vysoce citlivých provozů hledá neustále Marine Harvest technická řešení optimalizace provozu i nákladů. V roce 2012 tento největší světový chovatel lososů opět vložil svou důvěru ve společnost Veolia, která mu už v letech 2010 a 2011 dodala dva provozy na recyklaci vody pro sádky v Dalsfjordu. Nejnovější zakázka se týká tří recyklačních zařízení navržených speciálně pro chov mladých lososů (tzv. strdlic) ve steinsvických sádkách. Zdejší chov vyprodukuje ročně přibližně 5,3 miliónu kusů mladých lososů s využitím pouhých 250 až 500 litrů vody na kilogram ryb.Celková kapacita všech tří zařízení na recyklaci odpadních vod bude asi 17 tisíc kubíků vody za hodinu. Zařízení budou schopna upravovat jak sladkou, tak i slanou vodu, a zajistí opětovné využití až 99 procent vody, která se při chovu ryb spotřebuje.

Cejn měl dvě tlamy

Garry Warrick chytal ryby v Jižní Austrálii a vytáhl z řeky cejna. Pro mnohé nic neobvyklého, jenže tenhle cejn měl dvě tlamy nad sebou.„Jsou ve skutečnosti spojeny dohromady. Horní se třeba v jednu chvíli otevírá a zavírá, zatímco dolní zůstává zavřená,“ uvedl rybář, kterého cejn okamžitě proslavil.Warrick za 30let rybaření viděl různé deformity, např, kapra, jenž měl protáhlou hlavu jako delfín, ale takhle zdeformovanou rybu, jako onoho cejna, neviděl nikdy.

Rybí přechod na hodonínském jezu

Hodonínský jez by neměl být v nejbližších letech pro ryby nepřekonatelnou překážkou. A to nejen po proudu, ale také proti němu. U přístaviště proto vyroste rybí přechod. V návrhu plánu povodí Dunaje se s ním počítá a náklady vyjdou na 50 milionů korun.

Na Mělnicku se přemnožily nutrie

Během posledních tří let se radikálně zvýšila populace nutrií, které žijí v Mělníku v jezírku v parku Na Podolí. Informovalo o tom Český rozhlas s tím, že se nutrie dále postupně rozšířily po celém toku říčky Pšovky.

 

 

 

FOX

 

solano brýle nové

baner peněženky

banner polštáře