Číslo 12/ 2015

Středočeští rybáři začali zarybňovat

S intenzivním zarybňováním svých revírů začali v minulém týdnu a o víkendu středočeští rybáři. Do svých vod postupně nasadili 420 kg okouna, když do Vltavy pustili rybáři z Kralup n/V 100 kg této ryby.„Jsou nádherní, velikost nasazených okounů se pohybuje od 20 do 25 centimetrů,“ uvedl zástupce hospodáře kralupských rybářů Luboš Janda.Okouni rovněž putovali revíru MO Mnichovice – 20 kg a do revíru MO Benátky n/J – 100 kg, do Labe pak Brandýsští  nasadili 200 kg.Rybáři v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav měli vůbec napilno a do Labe vypustili rovněž 500 ks odkrmeného úhořího monté.Došlo i na násadu 200 kg dvouletého a tříletého amura, když 30 kg plave v revíru MO Mnichovice, v revíru Třemblat (Brožkovna) 60 kg, do Votic šlo 60 kg a do revíru MO Jince 50 kg. Stranou nezůstala ani násada tradiční české ryby – kapra. Do středočeských revírů putovalo 4980 kg o průměrné hmotnosti 2,5 kg na kus. Kapr tak nově brázdí revíry rybník Slon – 1000 kg, vodní nádrž Němčice – 500 kg, revíry Mnichovka 1 – 470 kg, Božkov - 500 kg, Vlkava 1 a 2 - 500 kg, Labe 2A a Labe 2A – Tůně a pískovny – 1320 kg a Jevanský potok 3 - 690 kg. Rybáři z Bělé pod Bezdězem navíc svůj rybník Slon ještě obohatili o násadu 180 kg 40 – 60 cm štik.

Polovina lososů z inkubačních schránek přežila a je v Kamenici

Rakouští odborníci otevřeli pět inkubačních schránek, které do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko umístili v lednu tohoto roku. Každá ze schránek obsahovala dva tisíce jiker lososů obecných ve vývojovém stádiu tzv. očních bodů. Inkubační schránky jsou v Českém Švýcarsku testovány jako možný doplněk stávajících opatření, které mají dříve vyhubeným lososům pomoci stát se trvalými obyvateli zdejších vodních toků. Úspěšnost líhnutí letos dosáhla zhruba padesáti procent, ze schránek tedy vyplulo zhruba pět tisíc malých ryb.„V předchozím roce se díky příznivým podmínkám vylíhly téměř všechny rybičky. Letos schránky obsahovaly značné množství jemného písku,“ říká Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Je zde možná souvislost se zvýšeným průtokem vody v únoru. Docházelo i k erozi břehů a voda unášela větší množství jemných částic než obvykle.“Čerstvě vylíhlý plůdek lososů obecných odborníci po vyhodnocení úspěšnosti vypustili do Kamenice. Výsledek opakovaného testu inkubačních schránek je i tak uspokojivý, i ve volné přírodě by byla úmrtnost jiker velmi vysoká. Naopak fakt, že se lososi od stádia jikry vyvíjejí v prostředí, které je blízké přirozenému, zvyšuje jejich šance na přežití. Inkubační schránky však z celé řady důvodů nemohou zatím nahradit stávající postupy při obnovování lososí populace, ke kterým patří jarní vypouštění plůdku a podzimní vypouštění odrostlejších rybiček.Inkubační schránky byly v letech 2014 a 2015 pro líhnutí lososů obecných testovány v rámci projektu Podpora ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska, který byl podpořen z operačního programu Životní prostředí. Realizace tohoto projektu probíhá pod vedením odborníků z organizace BELECO z.s., zkušenosti v oblasti inkubace jiker předávají rakouští specialisté Georg Holzer a Manuel Hinterhofer.

Opět se bude čistit Nechranická přehrada

V letošním roce je opět připravován již osmý ročník tradiční akce Čištění Nechranické přehrady 2015, který pořádá dne 30. 5. 2015 Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz ve spolupráci s Povodím Ohře a dalšími přilehlými obcemi pro dobrovolníky z řad široké veřejnosti.Úklid je zaměřen na oblast pod obcí Nová Víska, Poláky, Krhovice, Vadkovice a Lomazický výběžek. Jako každý rok, hlavním cílem akce bude sběr veškerého odpadu ulpěného na březích nádrže.Čištěním Nechranické přehrady napomáháme především k ochraně vodních zdrojů, přírody a snížení vlivu člověka na vodní ekosystém.Sraz všech účastníku bude v 7.00 hod na návsi obce Poláky.


Jaké jsou povinnosti vlastníka rybníka?

Odpověď na otázku poskytuje vlastníkům vodních děl základní přehled povinností, které je třeba dodržovat pro zajištění technické bezpečnosti malých vodních nádrží (rybníků apod.), není však kompletním výčtem povinností vyplývajících z vodního zákona a stavebního zákona.


Byl schválený standard pro rybí přechody

Nově schválený standard pro rybí přechody obsahuje definice technických a technologických postupů při obnově prostupnosti migračních bariér na vodních tocích.Najdete ho na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ , kde zdarma ke stažení (po zadání emailové adresy - kvůli informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).Standard Rybí přechody obsahuje definice technických a technologických postupů při obnově prostupnosti migračních bariér na vodních tocích. Cílem je poskytnout zainteresovaným subjektům a orgánům státní správy dostatečné informace pro přípravu, realizaci a kontrolu realizovaných opatření.

Základní povinnosti správce toků

Portál enviweb.cz uveřejnil článek o základních povinnostech správce toků. Ty jsou na našem území předmětem správy a rozdělují se na významné vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních toků je součástí vyhlášky č. 178/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

 

FOX

 

solano brýle nové

baner peněženky

banner polštáře